SZANOWNY KLIENCIE, ZANIM ZADZWONISZ LUB NAPISZESZ

W SPRAWIE WYKRYWANIA PODSŁUCHÓW, UPRZEJMIE PROSZĘ

O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAKŁADKAMI WAŻNE INFORMACJE,

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW I KONTAKT

INWIGILACJA ELEKTRONICZNA - WAŻNE INFORMACJE


Szanowny Kliencie, zanim dokonasz wyboru firmy celem zlecenia wykonania usługi wykrywania podsłuchów, zabezpieczenia biura czy dokonania zakupu urządzenia antypodsłuchowego lub innego stosowanego w kontrinwigilacji elektronicznej proszę o zapoznanie się ze wszystkimi materiałami znajdującymi się na stronie internetowej.

Często oferowane w sieci internet rozwiązania nie są skuteczne, stanowią zagrożenie dla osób posługujących się nimi a ich stosowanie może naruszać prawo. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń sprowadzanych z Chin, gdzie parametry techniczne a także funkcjonalność pozostawiają wiele do życzenia, natomiast sam sposób działania nie jest do końca zgodny z opisem w instrukcji. Często też osoby ogłaszające się w internecie nie posiadają odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji, doświadczenia i sprzętu do świadczenia usług z dziedziny kontrinwigilacji elektronicznej.

W drodze o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią i zastosowanie się do podanych wskazówek.

Każdego dnia, wielu z Nas, przeprowadza rozmowy na różne tematy. Często są to rozmowy o problemach życia codziennego, mniej lub bardziej istotne. Rozmowy takie prowadzone są w firmach,domach, mieszkaniach, miejscach użyteczności publicznej lub samochodach. Zdarza się niekiedy tak, że przeprowadzane rozmowy mają charakter poufny - czy to w sferze prywatnej czy zawodowej.

Czy zastanawiali się Państwo nad konsekwencjami wypływu na zewnątrz informacji przekazywanych podczas takich rozmów? Prawdopodobnie nie. Szpiegostwo przemysłowe jest jedną z metod zwalczania konkurencji przez rywalizujące ze sobą firmy. Inwigilację elektroniczną stosują często też osoby, które planują wykorzystać zdobyte w ten sposób informacje przeciwko osobie, którą podsłuchują.

Podsłuchujemy, ponieważ:

- szukamy materiałów dowodowych do rozwodu (zdradzający partner
  itp.);
- szukamy materiałów kompromitujacych osoby, której nie lubimy;
- jako firma szukamy informacji o produktach firm konkurencyjnych,
  o planach konkurencji odnośnie wprowadzenia nowego produktu
  lub usługi na rynek;
- gdy w grę wchodzą duże pieniądze - sprawy spadkowe, konflikty
  rodzinne itp.;
- kolega/koleżanka z pracy jest uciążliwy/uciążliwa, dlatego robimy
  wszystko, aby został/została zwolniony/zwolniona;
- z powodu czystej ciekawości, bez sprecyzowanego celu.

Podmioty/osoby szczególnie zagrożone inwigilacją elektroniczną:

- kancelarie prawne/adwokackie;
- osoby medialne i majętne, dysponujące sporymi zasobami
  finansowymi;
- osoby podejmujące kluczowe decyzje w dużych firmach
  (prezesi,dyrektorzy);
- inżynierowie pracujący nad nowatorskimi rozwiązaniami
  technologicznymi, które mogą podlegać ochronie patentowej, pracujący
  w dużych firmach;
- małżonkowie, którzy przygotowują się do sprawy rozwodowej lub jest
  ona w toku;
- pracownicy mający konflikt z przełożonymi.

1.Ważne - jeśli którakolwiek z wymienionych poniżej sytuacji miała miejsce istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że są Państwo podsłuchiwani, w takim przypadku prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, według zaleceń z punktu 2:

- osoby postronne lub znajomi wiedzą o sprawach, które nie były
 poruszane z w/w i są uznane przez Państwa za poufne;

- firma konkurencyjna wprowadziła na rynek urządzenia bardzo zbliżone bądź wręcz identyczne jak opracowywane przez Państwa firmę, jednak przed tym, jak Państwa produkt trafił do sprzedaży;

- ważne ustalenia poczynione z kontrahentem podczas spotkania „face to face” nie są już poufne, na co dowodem są docierające do Państwa informacje na w/w temat, przy czym informacje przekazywane są przez osoby, które nie są upoważnione do ich posiadania;

- podczas rozmów telefonicznych prowadzonych z użyciem telefonu stacjonarnego słyszą Państwo dziwne dźwięki, trzaski itp., a wcześniej się to nie zdarzało;

- kontrahent/dostawca podczas wizyty u Państwa w firmie obdarowuje prezentem w postaci radioodtwarzacza CD, zegara naściennego, lampki na biurko, maskotki w postaci np. misia, pendrive lub innego urządzenia elektronicznego (każde z w/w urządzeń może zawierać podsłuch, którego działanie jest nieograniczone czasowo, z racji ciągłego dostępu do sieci zasilającej 230V np. lampka, radioodbiornik itp.);

- zauważyli Państwo, że uległo zmianie położenie gniazdka sieciowego 230V, włącznika światła, przewodów elektrycznych, przewodów telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny), gniazdka telefonicznego, domofonu lub otworów wentylacyjnych (nadajniki podsłuchowe GSM jak również FM/WFM często instaluje się w w/w elementach);

- podczas użytkowania radia lub zestawu głośnomówiącego w samochodzie słychać wyraźne piski, (dźwięki o wysokiej częstotliwości), często amatorzy instalują nadajniki pracujące na częstotliwościach komercyjnych stacji radiowych, zakłócając w ten sposób prawidłowy ich odbiór;

- zauważyli Państwo, że w różnych miejscach pojawiają się ślady możliwej ingerencji – np. na ścianie pojawił się zarys/cień o wielkości nie większej jak moneta 5 zł, listwy, w których prowadzone są przewody np. sieci komputerowej są niedomknięte, kratki wentylacyjne są zainstalowane inaczej niż wcześniej (zostaje jasne miejsce po poprzednim położeniu). Urządzenia podsłuchowe mogą zostać zainstalowane jeszcze na etapie budowy obiektu, przypadku, gdy było wiadomo, kto jest właścicielem danej nieruchomości (podsłuch konkretnej osoby/firmy);

- w biurze/mieszkaniu pojawiają się nieoczekiwanie „specjaliści” od CO, TV kablowej, wody, telekomunikacji itp., gdzie spotkanie nie było wcześniej zaplanowane i nikt z siedziby danej firmy nas o tym nie poinformował (zdarza się, że specjaliści od podsłuchów udają pracowników uprawnionych firm/instytucji, w celu dostania się do obiektu, w którym ma był prowadzona inwigilacja elektroniczna).

2.Co należy zrobić, gdy podejrzewam, że jestem
podsłuchiwany/podsłuchiwana ?

W takim przypadku nie należy rozmawiać o tej sytuacji w pomieszczeniu, w którym prawdopodobnie może być umieszczone urządzenie podsłuchowe. Nie należy tego robić,ponieważ osoby,które założyły nadajnik podsłuchowy dowiedzą się o tym, że podsłuch może zostać odnaleziony,co może spowodować chęć odzyskania urządzenia,zanim zostanie ono odnalezione przez osobę podejrzewającą,że jest podsłuchiwana lub przez firmę wynajętą do tego celu. W konsekwencji,zaraz po telefonie, wykonanym do nas,w celu umówienia się na wykonanie usługi sprawdzenia pomieszczenia pod kątem obecności urządzeń podsłuchowych, podsłuch może zostać usunięty,zanim specjalista z naszej firmy przyjedzie do Państwa.

Kolejność postępowania, gdy podejrzewamy, że mamy podsłuch:

- nie należy o tym rozmawiać głośno w miejscu, gdzie istnieje podejrzenie, że jest zainstalowany podsłuch;

- należy wyjść z pomieszczenia/lokalu/auta i skontaktować się z nami poprzez telefon (budka telefoniczna lub inny, nie używany do tej pory telefon komórkowy) lub wysyłając E-mail (z komputera znajdującego się poza obszarem, w stosunku co do którego istnieje podejrzenie obecności podsłuchu);

- podczas rozmowy telefonicznej ustalone zostanie miejsce i czas spotkania, na którym omówione zostaną szczegóły zlecenia oraz terminu wykonania usługi.


________________________________________________________ Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu oraz formie, materiałów publikowanych na mojej stronie internetowej bez mojej wyraźnej, pisemnej zgody. Wszelkie teksty, materiały (w tym zdjęcia) i opracowania są chronione, z wyłączeniami uwzględnionymi w ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych. Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości informacji a także zdjęć umieszczonych w moim serwisie internetowym, a następnie publiczne udostępnianie przy pomocy jakiegokolwiek ze znanych technice środków przekazu informacji jest niedozwolone.

/* */